Tips en onderhoud

Tijdens het opladen van uw accu / batterij komen er zwavelzuurgassen vrij. Dit betekent dat het vloeistofniveau in uw accu daalt. De platen in een accu mogen niet droog komen te staan. Dit zal resulteren in capaciteit vermindering, waardoor de accu sneller versleten is. Controleer het vloeistof niveau regelmatig.

Op de meeste accu's ziet u de maximale hoogte om af te vullen. Vul de accu / batterij met demiwater bij als deze helemaal is opgeladen. Zorg ervoor dat de celdoppen goed zijn aangedraaid of goed afsluiten, als deze zijn bijgevuld.

Houd de accu / batterij schoon, hierdoor voorkomt u het oxideren van de aansluitingen en het weg vloeien van kruipstromen. Voor beschermings- & reinigingsmiddelen zie Batterij onderdelen.

Garanties

De accu's die wij verkopen worden geproduceerd met de beste grondstoffen en de grootste zorg. Voordat wij de accu's de deur uit doen wordt er nog een grondige eindcontrole gedaan. Mocht zich desondanks een materiaal- of fabricagefout voordoen, dan meldt u dat ons onmiddellijk en zullen wij de defecte accu direct vervangen.

Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten zijn normale slijtage, beschadiging door het openen van de accu en beschadiging door onjuist gebruik van de accu.

Accu Service Dreumel levert accu's met twee jaar volledige garantie bij toepassing in motorvoertuigen met een normaal gebruik en indien de accu voldoet aan de door de voertuigfabrikant voorgeschreven capaciteit of deze overtreft.

Alle overige accu's hebben twee jaar of 6 maanden volledige garantie.

Garantie kan uitsluitend worden verleend als de accu zo goed mogelijk is doorgeladen en verzegeld is van het aankoopbewijs. De garantiesticker en productiecodes die op de accu zijn aangebracht horen intact en ingevuld te zijn. Garantie op de accu's is niet overdraagbaar en geldt bij vervanging niet langer dan de oorspronkelijke garantietermijn.

Diepontlading

Voorkom dat accu's en batterijen geen diepontladingen krijgen. Dit veroorzaakt schade aan uw materiaal.
Machines worden vaak in een seizoen voor een bepaalde tijd ingezet, denk aan motoren, boten, tractoren, en diverse machines.
Na verloop van tijd ontladen de accu's, wat kan resulteren in een diepontlading.

Veiligheid

Een goed geconstrueerde accu is een veilig object, als deze accu deskundig behandeld is. Het is altijd verstandig om kennis van de technische instructies voor montage, laden en onderhoud te nemen. Op alle accu's vindt u een veiligheidssticker met daarop symbolen.

veiligheidssymbolen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude accu's


Zorg dat uw oude accu niet verdwijnt bij het huisvuil. Dit zou slecht zijn voor het milieu. Wij zorgen ervoor dat het op een milieu vriendelijke manier wordt afgevoerd, en dat uw oude accu's worden gerecycled voor hergebruik.

2-4recyclingbak.jpg

Bodembevestiging

Poolschema

Terminal

© 2013 - 2021 Accu Service Dreumel | sitemap | rss